ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๓
   
 
   

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ข้อควรรู้ เกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายในข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๑๔

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ประกันสังคม โอนเงินชดเชย ๑.๕ หมื่นบาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา ๓๓ ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ท่วม - ไม่ท่วม ตรวจเช็คล่วงหน้า พยากรณ์ได้

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ๗ วิธีขับขี่ให้ปลอดภัยในช่วงฝนตกและน้ำท่วมขัง

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ข่าวดีผู้ประกันตน ! รัฐบาลต่ออายุลดหย่อน การจ่ายเงินสมทบเพิ่ม ๓ เดือน 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2563