ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เกษตรกรปลื้ม รัฐบาลเยียวยาผลกระทบโควิด-๑๙

ลำดับที่ ๒ เรื่อง เชิญชวนประชาชน ตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี "ฟรี" ทั่วประเทศ

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ออมสินช่วยรอบ ๒ กู้ฉุกเฉินรายละ ๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง การจ่ายเงินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด รอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่ ๕ เรื่อง จัดหางานเดินหน้า! สร้างงานวัยเก๋า

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2563