ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง การการเปิดดำเนินการสถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ิมเติม

ลำดับที่ ๒ เรื่อง แพทย์ผิวหนังชี้ ปัญหาผิวหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย

ลำดับที่ ๓ เรื่อง กฟภ. แนะวิธีเตรียมตัวให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วหากเกิดน้ำท่วม

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง  กยศ การันตี ปล่อยกู้เรียน ไม่จำกัดโควตา

ลำดับที่ ๕ เรื่อง  คลังเตรียมเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังโควิด-๑๙  คลี่คลาย มอบ ๗ สิทธิประโยชน์ เดือน สค.

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2563