ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา
   
 
   

 ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพลง 3 อาร์สา เพื่อใช้เป็นสื่อในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลด คัดแยกขยะ ด้วยหลักการ 3 อาร์

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2563