ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง การผ่อนคลายระยะที่ ๔ ต้องทำอย่างไร?

ลำดับที่ ๒ เรื่อง รัฐบาลเยียวยา ๑,๐๐๐ บาท ๓ เดือน แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องลงทะเบียน

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ผ่อนคลายแล้ว  เตรียมพร้อมเดินหน้าเศรษฐกิจแบบวิถีใหม่

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง แนะประชาชนใช้รถสาธารณะเดินทางข้ามจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ใครกำลังหางานฟังทางนี้!  "อว. สร้างงาน ระยะที่ ๒" จ้าง ๓๒,๗๑๘  อัตราทั่วประเทศ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2563