การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
     
การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลไม้เรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2562