ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
   
 
   

  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแยกตัวสังเกตอาการ ๑๔ วัน

ลำดับที่ ๒ เรื่อง การเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing) เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙) 

ลำดับที่ ๓ เรื่อง แนะนำการปฏิบัติสำหรับการกักตัว (Quarantine) และผู้อยู่อาศัยร่วมกัน

ลำดับที่ ๔ เรื่อง แนะใช้ช่วงหยุดอยู่บ้านเลี่ยงเดินทางลดเสี่ยงโควิด-๑๙  "ทำความสะอาดบ้าน เพิ่มกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพ"

ลำดับที่ ๕  เรื่อง หลัก 3 ล. "ลด เสี่ยง ดูแล" สร้างสุขอนามัย ป้องกันและลดการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-๑๙)

ลำดับที่ ๖ เรื่อง รัฐบาลออกมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) ระยะที่ ๑-๒

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2563