ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
   
 
   

  ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง มาตรการ ๖ ด้าน ป้องกันไม่ให้ "โควิด-๑๙" สู่ระยะ ๓

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางหากไม่จำเป็น ป้องกันโควิด-๑๙

ลำดับที่ ๓ เรื่อง ธอส. ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และ COVID-๑๙ ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ท่าอากาศยานไทย ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน

ลำดับที่ ๕  เรื่อง โรคโควิด-๑๙ อาจแพร่กระจายได้ หากฝ่าฝืนคำเตือน แนะวิธีกักตัว ๑๔ วัน

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2563