ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง มารู้จักและรู้หลักป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

ลำดับที่ ๒ เรื่อง หลักปฏิบัติป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙

ลำดับที่ ๓ เรื่อง มหาดไทยห่วงใย แนะนำวิธีสวมหน้ากากอนามัยอย่างปลอดภัย

ลำดับที่ ๔ เรื่อง มหาดไทยเน้นย้ำทุกจังหวัด เข้มงวด บังคับใช้กฎหมาย แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองให้เหมาะกับสภาพพื้นที่

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ข้อแนะนำประชาชน เก็บน้ำไปใช้ในภาวะภัยแล้ง

ลำดับที่ ๖ เรื่อง กรมบัญชีกลางเริ่มจ่ายตรงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้กับผู้มีสิทธิทั่วประเทศ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2563