ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง มหาดไทยกำชับจังหวัด ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเข้มข้น

ลำดับที่ ๒ เรื่อง กำชับคนขับรถสาธารณะ! ดูแลสุขอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่ ๓ เรื่อง สร้างเกาะป้องกัน "ไวรัสโคโรนา" ด้วยการล้างมือ ๗ ขั้นตอน

ลำดับที่ ๔ เรื่อง เกษตรกรไทย ร่วมใจ "หยุดเผา" ในไร่นา ลดปัญหาฝุ่นละออง

ลำดับที่ ๕ เรื่อง รัฐบาลคุมเข้ม! ราคาหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ป้องกันการค้าไม่เป็นธรรม

ลำดับที่ ๖ เรื่อง ธอส. ลดดอกเบี้ยและเงินงวดผ่อนชำระ ๖ เดือน ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2563