ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง "๔ ข้อต้องรู้" ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

ลำดับที่ ๓ เรื่อง รัฐบาลแก้กฎหมายควบคุมอาคาร ป้องกันฝุ่นละอองและความปลอดภัย

ลำดับที่ ๔ เรื่อง B๑๐ "คุณประหยัดได้ ชาติได้ประโยชน์ ลด PM ๒.๕"

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ธ.ก.ส. จับมือ สำนักงานสลากฯ รับขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ เริ่มมีนาคมนี้เป็นต้นไป

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2563