ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เคลียร์ชัด! ขั้นตอนการลงทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๖๓ ช่วง COVID-๑๙

ลำดับที่ ๒ เรื่อง มหาดไทยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ๑๐ คิวแรกฟรีค่าน้ำทั่วประเทศ

ลำดับที่ ๓ เรื่อง เตือนสถานประกอบการ/สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ขยายเวลาจ้างงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ช่วยเหลือประชาชน จาก COVID-๑๙

ลำดับที่ ๕ เรื่อง การเคหะแห่งชาติออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-๑๙

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2563