ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง เตือนอย่าหลงเชื่อ !! ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาผ่านระบบ e-Social Welfare ไม่เป็นความจริง

ลำดับที่ ๒ เรื่อง กพท. ประกาศเพิ่มเติมท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ ตั้งแต่ ๖ มิ.ย. ๖๓ เป็นต้นไป

ลำดับที่ ๓ เรื่อง การรถไฟฯ พร้อมเปิดเดินขบวนรถทางไกลและขบวนรถชานเมือง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่ ๑๑ มิ.ย. ๖๓

ลำดับที่ ๔ เรื่่อง ศธ. เตรียมความพร้อมให้สถานศึกษาปฏิบัติเพื่อป้องกัน COVID-๑๙ ก่อนเปิดเทอม

ลำดับที่ ๕ มาแล้ว ! กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ล็อต ๔ ทั่วประเทศ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2563