ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ศบค. ยัน แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ไม่เข้าข่ายล้วงข้อมูล

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ครม. เห็นชอบลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี ๒๕๖๓ ร้อยละ  ๙๐

ลำดับที่ ๓ เรื่อง กระทรวงศึกษาธิการ ย้ำ ไม่มีการบังคับสีและลวดลายหน้ากากอนามัย

ลำดับที่ ๔ เรื่อง กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครงาน ๕.๕ หมื่นตำแหน่งทั่วประเทศ

ลำดับที่ ๕ ๖ มาตรการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มช่วงสถานการณ์ COVID-๑๙

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2563