ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง พบปัญหาลงทะเบียนมาตรการเยียวยา ๕,๐๐๐ บาท ทำอย่างไร?

ลำดับที่ ๒ เรื่อง New Normal วิถีใหม่ผู้ประกอบการ ร้านค้า และ ประชาชน

ลำดับที่ ๓ เรื่อง คำแนะนำพฤติกรรมเปลี่ยนสู่วิถคใหมของประชาชน "New Normal"

ลำดับที่ ๔ เรื่อง ขยายเวลาห้ามออกอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ถึง ๓๐ มิ.ย. ๖๓

ลำดับที่ ๕ เรื่อง ปรับสักนิด พิชิต COVID-๑๙ สำหรับใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ


qqpulsa
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2563