ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓
   
 
   

 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๓

ลำดับที่ ๑ เรื่อง ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก ๑ เดือน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่ ๒ เรื่อง ศบค. ผ่อนปรนระยะที่ ๓ ปรับเวลาเคอร์ฟิว และกิจการ/กิจกรรมบางประเภท

ลำดับที่ ๓ เรื่อง เตือนประชาชน! ระวังถูกขโมยข้อมูลจากแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ปลอม

ลำดับที่ ๔ เรื่อง คลังเปิดเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน-ด้านการเงิน รวมทุกมาตรการด้านการเงินดูแลผู้ได้รับผลกระทบ COVID-๑๙

ลำดับที่ ๕ เรื่อง CLEAN Fitness สุขภาพดีได้ สุขอนามัยดีด้วย ในช่วงการระบาดของโรค COVID-๑๙


SLOT ONLINE
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2563