ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไม้เรียง
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไม้เรียง  ระหว่างวันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง และยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายฯ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มกราคม. 2563