ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลไ้ม้เรียง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขฉบับที่ 1)
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขฉบับที่ ๑) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายฯ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มกราคม. 2561