ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลไ้ม้เรียง เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างทำราวทางลาดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มาติดต่อราชการ
   
 
   

 ประกาศเทศบาลตำบลไ้ม้เรียง เรื่อง การกำหนดราคากลางจัดจ้างทำราวทางลาดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มาติดต่อราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายฯ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2559